Centrul Serviciului Civil Republica Moldova

Patria servim prin munca!

DESPRE CENTRU

Republica Moldova a fost una din primele ţări ale spaţiului post sovietic, unde serviciul civil (de alternativă) a primit dreptul la viaţă. Legea cu privire la serviciul de alternativă a fost adoptată de tînărul Parlament a Republicii Moldova la 9 iulie 1991, cu puţin timp pînă la declararea independenţei Republicii Moldova.
Pentru efiencientizarea organizării şi îndeplinirii serviciului de alternativă la 4 septembrie 1991 în cadrul Departamentului de Stat pentru Problemele Militare prin Hotărîrea Guvernului este creată Direcţia Serviciului de Alternativă. La 5 februarie 1992 Departamentului de Stat pentru Problemele Militare a fost reorganizat în Ministerul Apărării al R. Moldova, iar Direcţia Serviciului de Alternativă a devenit
organ independent în subordinea Guvernului.
La 15 iulie 2008 prin hotărîre de Guvern Direcţia Serviciului de Alternativă se reorganizează în Centrul Serviciului Civil, subordonat Guvernului.
La data de 17.08.18 rpin modificarea legii nr.156 Centrul Serviciului Civil a fost subordonat Ministerului Sănătăţii, Muncii şi Protecţiei Sociale.Centrul efectuează pe întreg teritoriul Republicii Moldova conducerea reprezentanţilor serviciului civil, orientînd, coordonînd şi verificînd activitatea lor. În activitatea sa, Centrul se călăuzeşte de prevederile Constituţiei Republicii Moldova, Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă), altor acte legislative şi normative ce reglementează activitatea serviciului civil

SERVICIUL CIVIL

Serviciul civil este un serviciu de stat, social util şi benevol, reprezentînd o alternativă pentru cetăţenii Republicii Moldova care, din convingeri religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi din alte motive similare, nu pot îndeplini serviciul militar în termen.

Cetăţenii Republicii Moldova au dreptul la înlocuirea serviciului militar în termen cu serviciul civil în cazul în care îndeplinirea serviciului militar în termen contravine convingerilor sale religioase, pacifiste, etice, morale, umanitare şi în alte cazuri similare.

În serviciul civil sînt încorporaţi cetăţeni ai Republicii Moldova în vîrstă de la 18 pînă la 27 de ani.

Serviciul civil se îndeplineşte în instituţii publice sau societăţi comerciale care desfăşoară activităţi pe teritoriul naţional, în domenii de asistenţă socială şi medicală, construcţii industriale, edilitare, de drumuri şi căi ferate, de protecţie a mediului înconjurător, în asociaţii agricole, în întreprinderi de prelucrare a producţiei agricole, în gospodăria comunală, în formaţiunile speciale ale serviciului civil (de căutare-salvare, de pompieri, de construcţie etc.), denumite în continuare angajator.

Durata serviciului civil este de 12 luni.

Pentru persoanele cu studii superioare – 6 luni.

Încorporarea
de primăvară - 2024

Cetăţenii care doresc să fie scutiţi de serviciul militar în termen şi să fie încorporaţi în serviciul civil pot depune personal o cerere motivată reprezentantului serviciului civil din teritoriu în perioada
01.02.2024 - 31.03.2024
Descarcă modelul >

COMPETENŢA CENTRULUI

Structura Centrului Serviciului Civil

  • - Conducerea
  • - Direcţia organizare şi monitorizare a serviciului civil
  • - Serviciul contabil

Adresă juridică centrului: Stefan cel Mare 180, biroul 1008

Seful centrului: Artur Visotin

Elaborează programul republican de organizare şi îndeplinire a serviciului civil.
01
Exercită pe întreg teritoriul Republicii Moldova conducerea reprezentanţilor serviciului civil, orientează,coordonează şi controlează activitatea lor.
02
Creează centre de instrucţie pentru pregătirea profesională specială a executanţilor serviciului civil.
03
Coordonează cu Agenţia Naţională pentru Ocuparea Forţei de Muncă locurile disponibile pentru eventuala repartizare a executanţilor serviciului civil.
04
Incheie contracte cu angajatorii privind îndeplinirea de către executanţi a serviciului civil şi pregătirea lor profesională specială.
05
Examinează, în termen de o lună, plîngerile cetăţenilor privitor la acţiunile reprezentanţilor serviciului civil şi cererile cetăţenilor privitor la încheierea înainte de termen a serviciului.
06
Intreprinde măsuri pentru ocrotirea drepturilor şi intereselor executanţilor serviciului civil.
07
Adoptă hotărîri privind transferarea executanţilor pentru continuarea serviciului civil în alt raion (municipiu).
08
Adoptă hotărîri privind încheierea înainte de termen a serviciului civil.
09

LEGISLAŢIA

Hotărîrea Guvernului Nr. 865 din 15.07.2008 Privind unele măsuri de executare a Legii nr. 156-XVI din 6 iulie 2007 cu privire la organizarea serviciului civil (de alternativă).

DATELE STATISTICE

La momentul calculării date statistice,cifre aproximative:

Începînd cu anul 1991 în serviciul civil ( de alternativă) au fost încorporaţi 57734 cetăţeni.
În evidenţa serviciului civil sunt – 57092 cetăţeni;
Rezerva serviciului civil este formată din – 56464 cetăţeni; Îndeplinesc serviciul - 628 cetăţeni;
Majoritatea cetăţenilor încorporaţi în serviciul civil aproximativ52% sunt cu convingeri pacifiste, 18% din cetăţenii sunt membrii organizaţiilor religioase statutul cărora nu le permite îndeplinirea serviciului militar în termen, restul 30% sunt cu convingeri morale, etice, umanitare.
Pe parcursul anului 2022 în serviciul civil au fost încorporați 624 cetăţeni;
Din motive pacifiste – 325 cetăţeni;
Din motive religioase –111 cetăţeni;
Din motive etice, morale, umanitare – 188 cetăţeni.

REPREZENTANŢII TERITORIALI

sect.Botanica 022 76-75-75
sect. Buiucani 022 29-50-78
sect. Ciocana 022 33-18-39
sect. Centru 022 27-51-75
sect. Rîşcani 022 44-50-13

m.Chişinău

Design by Elena Vîsotin